KEERULISED OPERATSIOONID VOL. 6

Uuendusi songade ravis

Songade korrigeerimine võib olla mõnikord tõeliseks väljakutseks. Jutt ei käi võib-olla tavapärasest nabasongast, kuid komplitseeritud songasid näeme samuti väga sageli.

Milline võiks olla komplitseeritud song?

Komplitseerituks võib kindlasti pidada songa, mille kokkuõmblemisel tekib kudedele liigne pinge või ei olegi võimalik kudede kadumise tõttu haavaservasid kokku õmmelda. Näidetena võib tuua traumaatilise songa ulatuslike rebenditega (hammustushaavad), materjalide talumatusest tingitud haavade avanemise (infitseeritud haavad ja songad eelkõige kõhuõõne operatsioonide järgselt) ja ka perineaalsonga.

Mainitud juhtudel on alati suur kirugiline väljakutse sulgeda songa väratit ja haava nii, et kudedele õmbustega liiga ei tee ja haav uuesti ei rebene. Heaks valikuks on neil puhkudel pingevaba songa plastika.

Pingevabaks muudab haava implantaat, millega kaetakse puuduv osa kõhuseinast või näiteks kogu perineaalsonga värat. Spetsiaalset võrkmaterjali saab lõigata vastavalt vajadusele parajaks ning seejärel kogu songavärati perimeetri ulatuses kinni õmmelda. Nii ei jää ümbritsevatele kudedele pinget ja songa värat saab täielikult suletud. Kindlasti on selline lahendus mugavam ka patsiendile väiksema valu tõttu ja paranemine on kiirem ning püsivam.